Verktyg

Brobyggande verksamhet mellan åldrar, etnicitet, samhällsklasser, kön, myndigheter, civilsamhället, föreningar, byar, städer, länder. Kulturen förenar oss, Kommunikation över gränser.

Vi verkar snabbt och effektivt mellan två eller fler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *