Finns det plats..

Mål med Bbeabridge: Förbättra samhällets uppgivenhet, rädsla och våldsvåg

Hur: Dra vårt strå till stacken med hopp att bli en roll modell andra kan ta efter, samverkas med och inspireras av.

Syfta: Lyfta ungas röst och skapa innovativa, mobila träffpunkter.

Hur: Genom ett Kul och Cool typsnitt och digitalt poster bjuds in till att göra sin röst hörd. Samtidigt bjuds vuxna in till stöd i studier. Båda aktiviteter sker samtidigt som en eller två proffs är inbjudna gäster finns på plats för att svara på frågor. Proffsen, gärna pensionärer, lärare och andra. Människor med goda insikter i hur svenska samhället fungerar och hur en människa fungerar. Samtliga bjuds på fika och en fin stund tillsammans. Bbeabridge verkar i tomma lokaler, kommunens lokaler så väl som privata sektor, föreningslokaler, med fler. Öppna det offentliga rummet!

Fyll rummen när andra inte är där

När andra inte studerar använder Bbeabridge lokalerna för ideella aktiviteter. Vilket är ett uppskattat inslag för alla de medlemmar som lär sig svenska och spanska under vår och höst 2023. Det finns en mängd fina lokaler som kan användas när andra aktiviteter inte är igång.

Mitt i Stockholms Centrum på Kungstensgatan 45 i Stockholm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *