Mötesplats

Möten över gränserna. Proffs inom sociala sektor, Näringsliv och Entreprenörskap, Pedagoger, lärare med fler samt föreningar, myndighetspersoner, civila samhällets aktörer.    Vi samlar resurser och verkställer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *